Das Wohltemperierte Klavier I sv.

Preludiji i fuge: C-dur, c-mol,D-dur, d-mol, E-dur,e-mol,Fis-dur,As-dur, gis-mol, B-dur, b-mol

Das Wohltemperierte Klavier II sv.

Preludiji i fuge: C-dur, c-mol, d-mol, f-mol,  G-dur,gis-mol, A-dur

1. Partita u B-duru

2. Partita u a-molu

Fantazija u c-molu , BWV 906

Talijanski koncert BWV 971

Koncert u f-molu za klavir i gudače,  BWV 1056

Koncert u  A-duru za klavir i gudače,  BWV 1055